Carregant...
 

Pàgina amb les entitats amb que contactar quan canviem d'adreça postal (mudança a nou pis, etc.)

Llocs a notificar

* Coop57 Catalunya <comunicacio@coop57.coop>
* pndeltaebre@gencat.cat
* ccee@vhebron.net
* comunicacio@arrelsfundacio.org
* EcoConcern-Innovació Social <ecoconcern@pangea.org>
* El Salto diario <socias@elsaltodiario.com>
* Amnistia internacional - Amnistia Internacional Catalunya <info@amnistiacatalunya.org>
* Greenpeace <sociasysocios.es@greenpeace.org> - https://miperfil.greenpeace.es/miperfil/s/login/?language=es&utm_term=Footercorreo&utm_campaign=Footercorreo&utm_medium=email&utm_source=newsletter-socios&utm_content=Footercorreo
* Fundacio per la pau (Fundipau) - FundiPau <info@fundipau.org> - Av. Meridiana, 30-32, esc. A, entl. 2a. 08018 Barcelona. Telèfon: 93 302 51 29
* Oxfam <info@OxfamIntermon.org>
* ACNUR <soyacnur@unhcr.org>
* CBC: Col·legi de Biòlegs de Catalunya ·Edifici COACB. Casp núm.130 5a planta, despatx 1 · 08013 Barcelona ·Tel. 93 487 61 59. Col·legi de Biòlegs de Catalunya <cbc@cbc.cat>
* Dimensis <facturas@dimensis.com>
* Infoautonomos <egonzalez@infoautonomos.com>
* Fundació Josep Carreras <maildonantes@fcarreras.es>

* CCOO
* CEF
* CEN
* Biblioteques DIBA
* CCA <ccar@ccar-cear.org>

* --Canvi adreça a Fundación Vicente Ferrer - info@fundacionvicenteferrer.org --
** https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/actualiza-tus-datos-gracias
* Ecrowdinvest - http://energia.barcelona/ca/comparteixsol
** https://www.ecrowdinvest.com/ca/perfil/personal

* Canvi adreça a AEAT (via Emilio infoautonomos)
** https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/MdcAcceso
* Canvi adreça a Seguretat Social (via Emilio infoautonomos)
** https://sede.seg-social.gob.es/ > Ciutadans > Afiliació i Inscripció > Canvi de domicili > Certificat electrònic > I canviar les dades a les dues pestanyes, domicili residència i domicili autonom, en dos passos per cadascun: acceptar i validar el canvi en cada cas, si no no es desen els canvis. 
++ [https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/!ut/p/z1/tVJNc5swEP0ryYEj1oL4ELmRTkvt2PG4DnHg4hGSsNWCIEBM019fkXSmM2mxJ-OWg9CupPd231uUogeUKnqQO9rJStFCx0nqbbHlOVYA1jyC6UcI48VNHOAVjmwPbV4uwMgXAkqPv79HKUqZ6upuj5JWcLFlleqEkrxqt4waMOQMYPKJU05V1RpAc1lIynSBF-JCqpY1sh4iA8AfOxtY9IajhAWe7djCN33OwHQYxybRqykCQjLf4VlGnF9djZQNwcmuNgPfCYSXC0eEm6F0V1TZqwmhyjDZobQRuWhEM3lqdHrfdfWVAQb0fT9pxc5sKyZpMRFapL7WS101HS100OpAalkbJToDpkpqTf4Gu6_aDj38AYfWjKJEa-L_7ggg0mXG17C-B9uCCKPNQYoexapqSl30-p2Sf4a3DJG1cgeGJZl-WVlA_DMZXuHdJQFrBvYcvAWBMFit4_mthcF3zoSfnRoKrbf8-viYhnrghxn_rqX-jxP_Vs0b7VUYf1oGTuzbANZ4uz6zM05B6HaBmg7mrkkZ5aYXYOaxnAvHs0_B438CP2qWfyb8cbNC951mibJuREuPW4VHrarLuCT42fyWLzo3c5LZoe_v8vJDRp7xj-tbUyeGX5qEl5c_AZqbDXU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|URL base]


Fet online

 1. PayPal - https://www.paypal.com/myaccount/settings/addresses


Mirar si es pot fer online:

 1. Caixa Enginyers
 2. SEPE
 3. Drivy
 4. social car
 5. pccomponentes
 6. outletpc


Cal fer-ho presencialment:

 1. Ricardo Cañabate - Atenció Primària Vallcarca- St. Gervasi. 93.259.44.11-93.259.44.22
 2. DNI


Renovar certificat FNMT:

Fet online:

 1. Intranet Ajuntament de Barcelona
 2. Amazon
 3. JustEat


1.1. Plantilla missatge correu-e per notificar canvis

Català

Hola:

He canviat d'adreça postal i voldria que actualitzéssiu la meva adreça a la vostra base de dades. O en qualsevol cas, que actualitzéssiu l'adreça on m'envieu informació per correu postal.

L'adreça antiga era:
Passeig de la Mare de Déu del Coll 71, 2C. 08023 Barcelona

L'adreça nova és:
Passeig de la Mare de Déu del Coll 67, 4A. 08023 Barcelona

Atentament

Xavier de Pedro Puente

xavi a confluencia.net

Castellano

Hola:

He cambiado de dirección postal y querría que actualizaseis mi dirección en vuestra base de datos. O en cualquier caso, que actualizaseis la dirección donde me enviéis información por correo postal.

La dirección antigua es:

Passeig de la Mare de Déu del Coll 71, 2C. 08023 Barcelona

La nueva dirección es:
Passeig de la Mare de Déu del Coll 67, 4A. 08023 Barcelona

Atentamente

Xavier de Pedro Puente

xavi a confluencia.net

plantilla antiga

[+]
Image Llavor: nom \ˈllavor\ : el principi d'alguna cosa que continua desenvolupant-se o creixent

Llavors de coneixement

Canvia l'Idioma