Loading...
 Sessions meves:


Lloc:

  • Facultat de Geologia. Aula S1 (soterrani). (32 ordinadors)
  • Facultat de Biologia UB. Edifici Margalef. Aula Informàtica 1. (classe del 3 de maig)
  • Facultat de Biologia UB. Edifici Aulari. Aula Informàtica 5Programa del curs

1- Llenguatges de programació i dades
• Sistema operatiu Linux (M. Burset) 03/maig
• Administració en Linux: (X. de Pedro) 03/maig
• Bases de dades relacionals i no relacionals (D. Jorquera) 08/05/2018 y 10 julio
• Llenguatge Python (B. Stela) 10 y 15 de mayo
• Llenguatge R (T. Monleón) 17 y 22 de mayo
• Servidors de dades i super-computació (HPC) (P. Puidomenec) 29 de mayo
• Data management, markdown, latex, notebooks (X. de Pedro) 31 de mayo
• Aplicacions a mida web (Shiny): P. López 5 de junio

2-Anàlisi estadística amb R
• Estadística descriptiva i exploratòria (T. Monleón) 7 de junio
• Disseny d’ experiments (T. Monleón) 12 de junio
• Anàlisi bayesià (C. Crespo) 14 de junio
• Anàlisi multivariant (T. Monleón) 19 y 21 de junio

3-Machine Learning (ML) amb Phyton
• Conceptes bàsics de Machine-learning (ML) (Santiago Marco) 26/juny
• Aprenentatge no supervisat (Unsupervised learning) (B. Stela) 28/06/2018 y 3 julio
• Clustering (k-¬means i hierarchical clustering)
o Reducció de la dimensió (Principal Component Analysis)
o Aprenentatge supervisat (Supervised Learning)/ Classificació (H. Gómez) 5 julio y 10 julio
• Generative vs discriminative models
o Validació de models (bias variance trade-¬off and learning curves)
o Classificadors (Naive Bayes, KNN, Linear SVM)
o Ensemble methods (Boosting, Bagging, i Random Forests) (H. Gómez)
• Neural nets i Deep learning (B. Stela, otro?) 12/jul.
• Introduction to Feature Selection Methods: Sequential Searches and Genetic Algorithms (S. Marco) 17/jul.

Seminars (a confirmar)
• Análisis de datos ómicos: metagenómica, metatranscriptomics (RNAseq). (A. Paytuví. Sequentia-Biotech) 19/març
• Arquitectura de datos: High-performance computing en las biociencias. (P. Puigdomènech, HPCNow!) 14/maig
• Statistical techniques to assess association of novels genetics variants and complex diseases: CNVassoc R package ". (Isaac Subirana, IMIM) 11/juny
• Introduction to preprocessing chromatography / mass spectrometry data for metabolomics (Santiago Marco. Facultat de Física UB) 09/jul.
• Deep Learning aplicado al campo biomédico (Petia Radeva, Dept. Mathematics and Computer Science. Facultad de Matemáticas e Informática. UB.) 16/jul.
• Análisis de datos ómicos (metabarcoding y metagenome skimming) en biomonitorización. Cesc Múrria. Secció d'Ecologia, Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Fac Biologia. UB 19/jul.


Alias names for this page:
DataScience18 | Data Science 18

Image Seed: noun \ˈsēd\ : the beginning of something which continues to develop or grow

Knowledge seeds

Switch Language